I en verden hvor forretningsmodeller vris mot abonnementsbaserte tjenester, blir det stadig viktigere å håndtere abonnenter på best mulig måte.

Enten det dreier seg om digitale tjenester, medlemskap eller periodiske leveranser av fysiske varer, krever abonnementshåndtering en god del “finesse” og nøyaktighet. Du skal helst slippe manuelle prosesser, samtidig som kunden opplever god service.

På et tidspunkt bør du investere i et abonnementssystem. Men når? La oss utforske dette nærmere. 

Tegn 1: Økende volum 

Hva det betyr: Når antallet abonnenter øker, øker også mengden av administrativt arbeid. Veksten i kundebasen betyr flere transaksjoner og endringer å prosessere, flere fakturaer å sende ut, og en generell økning i kundedata som må oppdateres og vedlikeholdes. 

Tegn 2: Økende kompleksitet 

Hva det betyr: Når tjenestene eller produktene du tilbyr blir mer mangfoldige og komplekse, krever håndteringen av disse en tilsvarende grad av finesse. Dette gjelder spesielt hvis du tilbyr ulike nivåer av medlemskap, tilpassede pakker eller har et stort utvalg av produkter tilgjengelig på abonnement. Hver kunde kan ha en unik kombinasjon av preferanser, noe som gjør manuell håndtering tungvint og kostbart. 

Tegn 3: Mangel på interne ressurser 

Hva det betyr: Å allokere tilstrekkelige ressurser for effektiv håndtering av abonnementsmodeller kan være utfordrende, spesielt for bedrifter i vekstfasen. Når den manuelle administrasjonen av abonnementer begynner å ta verdifull tid fra kjernevirksomheten, som produktutvikling, markedsføring og kundeservice, blir behovet for et abonnementssystem tydelig. 

Tegn 4: Mulighet for automatisert mersalg 

Hva det betyr: Et velutviklet abonnementssystem bidrar også til å identifisere og automatisere muligheter for mersalg. Dette er viktig for dem som har ambisjoner om å øke omsetningen per abonnent (share of wallet) gjennom å tilby tilpassede oppgraderinger eller tilleggsprodukter basert på deres nåværende valg og tidligere adferd. 

Konklusjon 

Hver av de fire faktorene over kan alene være nok til å forsvare en investering i et moderne abonnementssystem. Men ofte er det en kombinasjon av faktorene som gjør at man ser at tiden nå er inne. Ettersom det tar litt tid fra man tenker “nå trenger jeg et system” til man har en løsning fullt implementert, så er det lurt å ta beslutningen i tide.