Noen abonnementsmodeller for produkter og tjenester 

Noen abonnementsmodeller for produkter og tjenester 

Ved utformingen av nye typer abonnementstjenester må man først beslutte hvilken abonnementsmodell som skal benyttes.  

Ulike abonnementsmodeller  

Brukerbasert

Abonnement som prises basert på antall brukere eller tilganger til tjenesten. Dette er en abonnementsmodell som bl.a. virksomheter i programvarebransjen ofte benytter.  

Stykkprisbasert 

Dette er den abonnementsmodellen som er mest vanlig når det kommer til transaksjonsbaserte forretninger. Man betaler for en gitt vare i forhold til mengden levert. Avtalen går går ofte på hvor mye som skal leveres og frekvens på leveranse. Levering og fakturering/betaling skjer automatisk. Modellen benyttes bl.a i varehandel, og før digitaliseringen ble den ofte brukt av blad og forlag.

Forbruksbasert 

Denne abonnementsmodellen er basert i at du betaler for i hvor stor grad du benytter tjenesten. Energileverandører benytter bl.a ofte denne modellen. 

Tidsbasert

Bruk så mye eller ofte du vil for en gitt pris. En modell som ofte brukes av digitale tjenester der kostnaden ikke er lineær med kundens bruk. Digitale medier som Spotify og Netflix benytter ofte denne modellen. Kanskje den mest benyttede modellen i dag. 

Pakker/moduler

Her gis kunden ofte valg i ulike tjenestenivåer, gjerne knyttet sammen med en maksimumsgrense på forbruk. Denne er også vanlig å bruke bl.a hos software-leverandører. 

Kombinasjoner

Men veldig ofte ser vi at modellene kombineres. F.eks tidsbasert og forbruksbasert. Modeller med en fast avtale/sum i bunn, og så en variabel del basert på forbruket. F.eks i lojalitetsprogrammer eller plussmedlemskap betaler kunden et grunnbeløp, som gir rabatter og/eller andre fordeler. Og så betales det for faktisk bruk eller kjøp i tillegg.   

Programvare som en abonnementstjeneste

Vi tilbyr også vår egen programvare som en abonnementstjeneste. Vi har selv valgt en tilpasset forbruksbasert abonnementsmodell, målt etter volum på antall abonnement eller transaksjoner gjennom systemet. Dette er litt utypisk for vår bransje, men vi mener det er en god modell for våre kunder, fordi det gir et kostnadsnivå som samsvarer med hvor stor suksess man har. Modellen speiler også våre kostnader best.  

Siden vi tar oss betalt med abonnement – leie av tjenesten, og over tid har hjulpet mange med å lykkes, tror vi også vi har forutsetningene til å hjelpe din virksomhet til å lykkes enda bedre. 

  

Ta kontakt hvis du ønsker en uforpliktende samtale med oss. Fyll ut skjema under så tar vi kontakt. 

Last ned vårt whitepaper: "Når trenger du et abonnementsystem?"

whitepaper-blog-cta-no
Last ned vårt gratis whitepaper nå og få eksklusiv innsikt og strategier for å øke abonnementsveksten.