Derfor må du ha et godt abonnementssystem

Derfor må du ha et godt abonnementssystem

Tilbyr du varer og tjenester i abonnementsform? Da er valg av rett abonnementssystem avgjørende. 

Stadig flere bransjer og virksomheter velger abonnement som forretningsmodell for å vinne kampen om kundene. For å lykkes med denne forretningsmodellen er det avgjørende å ha et godt abonnementssystem. 

For lite kunnskap om abonnement

Dessverre er det mange virksomheter som ikke har nok kunnskap om abonnementsformen når de velger system, eller går i fella og velger et system basert på hvordan virksomheten ser ut i dag, ikke hvordan virksomheten kan se ut i fremtiden. Det kan gi store konsekvenser. 

Når virksomheten din er for kompleks for ditt abonnementssystem 

Et problem du vil unngå er at virksomheten din blir for kompleks for systemet dere bruker. Det skjer gjerne når systemet ikke har fleksible løsninger. Et eksempel er bundling av produkter og betalingsformer

Fleksibilitet i produktporteføljen 

Uten funksjoner som dette mister du fleksibiliteten til å sette sammen ulike produktpakker etter ulike kundebehov, samt muligheten til å tilby kundene ulike type betalingsformer. Denne fleksibiliteten må du ha når produktporteføljen din blir mer sammensatt og kundemassen din øker. 

Automatiserte systemer 

For å kunne jobbe rundt disse utfordringene velger mange virksomheter å gjøre deler av prosessene manuelt. Manuelle systemer kan fungere godt for virksomheter som har få kunder og lav kompleksitet. Men for de fleste, vil manuelle systemer være unødvendig ressurskrevende og en hindring på veien til lønnsomhet. 

Et manuelt system krever medarbeidere til å håndtere hver enkelt kunde. Med store kundemasser er det lett å miste oversikten over alle ledd i de månedlige transaksjonene. Slik ender man fort opp med å gjøre feil i fakturering, eller produkt- og tjenesteleveransen. 

Et godt system derimot, vil automatisk tilpasse produktpakker og betalingsmåte til kundegrupper med like preferanser. Systemet lar deg ikke kun avregne hva produktet koster, slik at du må håndtere alle avvik manuelt utenfor systemet, men følger opp alle transaksjoner automatisk. Fra kunde til banken. Det trenger du for å ha et godt overblikk og kontroll på økonomien. 

Hold følge med den digitale utviklingen 

Mange virksomheter møter også hindringer når systemet ikke klarer å holde følge med den digitale utviklingen. Forbrukere i dag forventer sømløse og digitale brukeropplevelser, i alt fra kjøp til betaling. 

Å tenke fremover når du velger system er derfor også viktig med tanke på muligheten til å integrere systemet opp mot eksterne applikasjoner. For eksempel Google, Facebook og BankID. Dette krever at systemet ditt har åpne APIer. 

Med APIer vil du i større grad kunne tilpasse kjøp- og betalingsprosesser etter kundenes preferanser og behov, både i dag og i fremtiden. 

Det tydeligste tegnet på at abonnementssystemet ditt ikke fungerer optimalt 

Samlet kan utfordringer med systemet ditt på sikt bli en bremsekloss for utvikling og vekst i virksomheten din. Det blir vanskeligere å tilpasse tjenesten din til nye markeder, det er dyrere enn det trenger å være og det krever større ressurser enn nødvendig. 

Det vil også påvirke sluttbrukeren – kundene dine. Målet med abonnementssystemet ditt er at kundene ikke skal legge merke til det. Det største tegnet på at systemet ditt ikke fungerer optimalt er negativ respons fra kunder. Det være seg på grunn av faktureringsfeil, mangel på betalingsformer for dine kunder, lite sømløse tjenester eller mangel på fleksibilitet generelt. 

Trenger du hjelp til å kartlegge hvilke funksjoner ditt abonnementssystem bør ha? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å komme i gang.

Last ned vårt whitepaper: "Når trenger du et abonnementsystem?"

whitepaper-blog-cta-no
Last ned vårt gratis whitepaper nå og få eksklusiv innsikt og strategier for å øke abonnementsveksten.