Abonnementsøkonomien øker veksttakten til bedrifter

Abonnementsøkonomien øker veksttakten til bedrifter

Tallenes tale er tydelig: Abonnementsrevolusjonen er her, og selskapene som omfavner denne forretningsmodellen blir stadig flere.

Abonnement som forretningsmodell er på full fart inn i de aller fleste bransjer. Vi har nok foreløpig bare sett starten. Fordelene er store både for leverandør og kunde. Det skaper gode rammer for vekst for de som omfavner forretningsmodellen og benytter den riktig.

Store muligheter i abonnement som forretningsmodell

Stadig nye produkter og tjenester leveres nå gjennom abonnement. Ifølge en rapport fra McKinsey ser man at moderne kunder velger abonnementsløsninger på fysiske produkter av flere årsaker. For det første ønsker man å redusere antall turer på butikken, noe som har ført til at man ser en oppblomstring av selskaper som tilbyr abonnement på dagligvarer.

Rapporten peker også på at mange tegner abonnement for å få medlemsfordeler og lavere priser. Dette ser man foreløpig mest innen retail. Amazon prime er her et åpenbart eksempel.

McKinsey rapporten viser at omkring 60% av de som abonnerer på fysiske produkter er kvinner, men at menn oftere har 3 eller flere aktive abonnementer. Dermed ligger det et stort potensial i begge kundegruppene.

Abonnementsmodellen gir mulighet for en mye nærmere relasjon til kundene. Man kan i langt større grad skreddersy produktene, dialogen og brukeropplevelsen etter deres vaner og preferanser. Uavhengig av om det er fysiske eller digitale produkter og tjenester som tilbys.

Skandinaviske bedrifter har et godt utgangspunkt for abonnement

Skandinavia har kommet langt i den digitale revolusjonen. Norge ligger godt over gjennomsnittet i EU på de fleste områdene, men vi ser særlig at andelen nordmenn som handler på nett øker.

Betalingsformidleren Nets gir, i deres årlige rapport Norsk E-handel, nye abonnementsløsninger mye av æren for veksten innen netthandel de siste årene. I dag kan man både abonnere på fysiske produkter og rent digitale tjenester.

Eksempelvis peker rapporten på at nesten halvparten av Norges befolkning har eller har hatt et abonnement på strømmetjenester innen film, tv og musikk. En annen spennende utvikling er at antall nordmenn som abonnerer på matvarer øker. 

Abonnementsmodell er fremtiden

Abonnementsløsninger sparer forbrukeren for tid og energi, og vi ser tydelig at kunder i Norge og Skandinavia er villige til å betale for bekvemmeligheten ved gode abonnementsløsninger.

Kundene etterspør og velger gode produkter og tjenester i abonnement. Markedet er modent for gode abonnementsløsninger i alle former og fasonger, så lenge basistjenesten og opplevelsen er god.

Selv store kapitalvarer omfavner abonnementsmodellen. Unge forbrukere har mindre behov og ønske om å eie, men heller leie slike varer basert på eget behov. Både av økonomiske og miljømessige årsaker. Bilbransjen er et eksempel på dette.

Skybasert abonnementssystem

Infosoft kan tilby et moderne skybasert abonnementssystem som dekker dagens og fremtidens behov. Våre systemer er skalerbare, fleksible og automatiserte. Vi besitter lang erfaring og kompetanse med å bistå våre kunder med abonnementsløsninger.

Infosoft jobber for å skape vinnere i abonnementsøkonomien.

Last ned vårt whitepaper: "Når trenger du et abonnementsystem?"

whitepaper-blog-cta-no
Last ned vårt gratis whitepaper nå og få eksklusiv innsikt og strategier for å øke abonnementsveksten.